PDA

View Full Version : [Thailand] Mai - Davika Horne-Huongduong
26-09-2012, 08:04 PM
http://i56.tinypic.com/2nl68ls.jpg


# Tên: Davika Horne
# Nickname: Mai
# Nghề nghiệp: diễn viên
# Ngày sinh: 16/5/1992
# Nơi sinh: Bangkok, Thailand
# Chiều cao: 173cm
# Chòm sao: Taurus
# Tình trạng hôn nhân: single
# Sở thích: xem phim, twitter, motorcycle* Phim truyền hình:

* Ngao Kammathep với Weir Sukollawat Kanarot (Ch.7 2010 - 2011)
* Neur Manoot với Off Chanapol Satya (Ch.7 2011)
* Dok Kaew 2011 với Win Tawin Yavapolkul (Ch.7 Upcoming)


Credit: huongduong1412 @ DienAnh.Net

-Huongduong
27-09-2012, 11:46 PM
http://i47.tinypic.com/2vjx1fd.jpg

http://img842.imageshack.us/img842/7587/26227240631890274925711.jpg (http://img842.imageshack.us/i/26227240631890274925711.jpg/)

http://img826.imageshack.us/img826/4001/26230740631879274926873.jpg (http://img826.imageshack.us/i/26230740631879274926873.jpg/)

-Huongduong
27-09-2012, 11:46 PM
http://img193.imageshack.us/img193/4166/scan0013copy.jpg
http://img254.imageshack.us/img254/9826/scan0014copy.jpg
http://img809.imageshack.us/img809/3514/scan0015copy.jpg

-Huongduong
28-09-2012, 01:01 AM
http://img823.imageshack.us/img823/2188/2027845062e40e865a6.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/2689/2027845062e41bd91e0.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/8/2027845062e41f8fe00.jpg

-Huongduong
28-09-2012, 01:01 AM
http://img507.imageshack.us/img507/3516/2027845062e414d015b.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/4813/2027845062e4246238b.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/8809/2027845062e40987160.jpg

-Huongduong
29-09-2012, 01:19 PM
http://img338.imageshack.us/img338/5420/25260010150981165774342.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/3567/25271310150981183509342.jpg
http://img801.imageshack.us/img801/3056/28377710150981180424342.jpg

-Huongduong
29-09-2012, 01:19 PM
http://img854.imageshack.us/img854/585/31158110150981333049342.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/3344/31537810150981151264342.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/1073/38077010150981177819342.jpg

-Huongduong
29-09-2012, 01:19 PM
http://img811.imageshack.us/img811/371/39118910150981179409342.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/2451/39680210150981184514342.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/3419/40390710150981179969342.jpg

-Huongduong
29-09-2012, 01:19 PM
http://img811.imageshack.us/img811/3272/52940810150981176129342.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/9764/53144010150981150724342.jpg
]http://img838.imageshack.us/img838/9030/53974410150981150969342.jpg

-Huongduong
29-09-2012, 01:19 PM
http://img844.imageshack.us/img844/176/54955410150981174884342.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/6048/55560810150981181074342.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/6392/55572410150981302834342.jpg

-Huongduong
29-09-2012, 01:20 PM
http://img194.imageshack.us/img194/8822/55923810150981166234342.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/6056/55934410150981183919342.jpg

-Huongduong
29-09-2012, 01:56 PM
http://img9.imageshack.us/img9/1382/lisagurucoverv13no1901.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/8642/lisagurucoverv13no1902.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/7862/lisagurucoverv13no1903.jpg

-Huongduong
29-09-2012, 01:56 PM
http://img339.imageshack.us/img339/1687/lisagurucoverv13no1904.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/1014/lisagurucoverv13no1905.jpg

-Huongduong
29-09-2012, 05:59 PM
http://img402.imageshack.us/img402/2569/181479pic2.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/2407/181479pic3.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/8922/181479pic4.jpg

-Huongduong
29-09-2012, 06:00 PM
http://img39.imageshack.us/img39/1253/scan0004copyq.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/7033/scan0005copy.jpg
http://img833.imageshack.us/img833/5011/scan0006copy.jpg

-Huongduong
29-09-2012, 06:00 PM
http://img443.imageshack.us/img443/5734/scan0007copyy.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/1104/scan0008copy.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/6240/scan0010copy.jpg

-Huongduong
17-10-2012, 10:49 AM
http://img405.imageshack.us/img405/4615/2041145070a2eb9e0c6.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/6701/2041145070a30f9198f.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/3697/2041145070a31f34d2e.jpg

-Huongduong
17-10-2012, 10:50 AM
http://img801.imageshack.us/img801/874/2041145070a32ae2298.jpg
http://img407.imageshack.us/img407/9651/2041145070a314c9bfe.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/7027/2041145070a319aa02e.jpg

-Huongduong
17-10-2012, 10:50 AM
http://img210.imageshack.us/img210/7213/2041145070a3242d7fe.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/2537/2041145070a3275ba48.jpg
http://img805.imageshack.us/img805/3889/2041145070a3311c68f.jpg

-Huongduong
02-11-2012, 12:56 PM
http://i1213.photobucket.com/albums/cc475/Chan12341/Women%20Magazines/FASHIONREVIEW355_001.jpg

http://i1213.photobucket.com/albums/cc475/Chan12341/Women%20Magazines/FASHIONREVIEW355_002.jpg

http://i1213.photobucket.com/albums/cc475/Chan12341/Women%20Magazines/FASHIONREVIEW355_003.jpg

http://i1213.photobucket.com/albums/cc475/Chan12341/Women%20Magazines/FASHIONREVIEW355_004.jpg

-Huongduong
02-11-2012, 01:06 PM
http://img534.imageshack.us/img534/6489/tvpool01168001.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/946/tvpool01168002.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/4/tvpool01168003.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/4507/tvpool01168004.jpg

-Huongduong
02-11-2012, 01:13 PM
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/in2.jpg
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/in3.jpg
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/in4.jpg

-Huongduong
02-11-2012, 01:13 PM
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/in5.jpg
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/in6.jpg
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/dc13.jpg

-Huongduong
02-11-2012, 01:14 PM
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/dc12.jpg
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/dc11.jpg
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/dc10.jpg

-Huongduong
02-11-2012, 01:25 PM
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/dc9.jpg
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/dc8.jpg

http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/dc7.jpg

-Huongduong
02-11-2012, 01:25 PM
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/dc6.jpg
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/dc5.jpg
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/dc4.jpg

-Huongduong
02-11-2012, 01:25 PM
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/dc3.jpg
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/dc2.jpg
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/dc1.jpg

-Huongduong
21-11-2012, 12:03 PM
http://i1213.photobucket.com/albums/cc475/Chan12341/Couple%20Magazines/207462-50974ec579a29.jpg

http://i1213.photobucket.com/albums/cc475/Chan12341/Couple%20Magazines/207462-50974eb87a9cc.jpg

http://i1213.photobucket.com/albums/cc475/Chan12341/Couple%20Magazines/207462-50974ec556f77.jpg

-Huongduong
21-11-2012, 12:04 PM
http://i1213.photobucket.com/albums/cc475/Chan12341/Couple%20Magazines/207462-50974ecaf3762.jpg

http://i1213.photobucket.com/albums/cc475/Chan12341/Couple%20Magazines/207462-50974ec8e1a3e.jpg

http://i1213.photobucket.com/albums/cc475/Chan12341/Couple%20Magazines/207462-50974eb907dd8.jpg

http://i1213.photobucket.com/albums/cc475/Chan12341/Couple%20Magazines/207462-50974ebaf3b48.jpg

-Huongduong
21-11-2012, 12:37 PM
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/dd2.jpg
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/dd3.jpg
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/dd4.jpg

-Huongduong
21-11-2012, 12:38 PM
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/dd5.jpg
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/dd6.jpg
http://i631.photobucket.com/albums/uu40/spicyforum1/dd7.jpg

-Huongduong
21-11-2012, 12:42 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll72/spicy_forum/candy94_01.jpg
[hide]
http://i285.photobucket.com/albums/ll72/spicy_forum/candy94_02.jpg

http://i285.photobucket.com/albums/ll72/spicy_forum/candy94_03.jpg

-Huongduong
21-11-2012, 12:43 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll72/spicy_forum/candy94_04.jpg

http://i285.photobucket.com/albums/ll72/spicy_forum/candy94_05.jpg

http://i285.photobucket.com/albums/ll72/spicy_forum/candy94_06.jpg

-Huongduong
21-11-2012, 12:43 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll72/spicy_forum/candy94_07.jpg

http://i285.photobucket.com/albums/ll72/spicy_forum/candy94_08.jpg

http://i285.photobucket.com/albums/ll72/spicy_forum/candy94_09.jpg

-Huongduong
21-11-2012, 12:44 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll72/spicy_forum/candy94_10.jpg

http://i285.photobucket.com/albums/ll72/spicy_forum/candy94_11.jpg

-Huongduong
20-12-2012, 12:28 AM
http://i285.photobucket.com/albums/ll72/spicy_forum/candy94_01.jpghttp://i285.photobucket.com/albums/ll72/spicy_forum/candy94_02.jpghttp://i285.photobucket.com/albums/ll72/spicy_forum/candy94_03.jpg

-Huongduong
22-02-2013, 12:55 PM
http://imageshack.us/a/img825/8408/21442950f4ca3739ee3.jpghttp://imageshack.us/a/img404/3228/21442950f4ca4ca7cb6.jpghttp://imageshack.us/a/img846/1774/21442950f4ca5eafd9f.jpg

-Huongduong
22-02-2013, 12:56 PM
http://imageshack.us/a/img12/5092/21442950f4ca5c471de.jpghttp://imageshack.us/a/img600/6158/21442950f4ca42a5990.jpghttp://imageshack.us/a/img692/542/21442950f4ca4fab74a.jpg

-Huongduong
22-02-2013, 01:39 PM
http://imageshack.us/a/img252/2254/priew20130270200001.jpghttp://imageshack.us/a/img534/7513/priew702003.jpghttp://imageshack.us/a/img715/9151/priew702002.jpg

-Huongduong
22-02-2013, 01:40 PM
http://img831.imageshack.us/img831/9783/priew702001.jpg

-Huongduong
23-03-2013, 03:20 PM
http://imageshack.us/a/img43/7373/218732512bd0cc3f3b9.jpghttp://imageshack.us/a/img145/4904/218732512bd0d5da42f.jpghttp://imageshack.us/a/img15/8007/218732512bd0da1099d.jpghttp://imageshack.us/a/img221/8582/218732512bd0de06d5d.jpg

-Huongduong
23-03-2013, 03:35 PM
http://imageshack.us/a/img546/4390/ray20130307900001.jpghttp://imageshack.us/a/img69/5839/ray079001.jpghttp://imageshack.us/a/img692/8899/ray079002.jpghttp://imageshack.us/a/img203/1031/ray079003.jpg

-Huongduong
23-03-2013, 03:49 PM
http://imageshack.us/a/img145/5064/tvpool2013030119000001.jpghttp://imageshack.us/a/img824/3463/tvpool01190001.jpghttp://imageshack.us/a/img850/2199/tvpool01190002.jpg

-Huongduong
23-03-2013, 03:50 PM
http://imageshack.us/a/img801/4749/tvpool01190003.jpghttp://imageshack.us/a/img833/7105/tvpool01190005.jpghttp://imageshack.us/a/img826/3039/ivvs.jpghttp://imageshack.us/a/img580/8307/tvca.jpg

-Huongduong
25-04-2013, 02:03 PM
http://imageshack.us/a/img809/3036/sudsapda20130472500001.jpghttp://imageshack.us/a/img708/9960/7251051024.jpghttp://imageshack.us/a/img580/8750/7251041024.jpg

-Huongduong
25-04-2013, 02:04 PM
http://imageshack.us/a/img189/549/7251031024.jpghttp://imageshack.us/a/img707/1982/7251021024.jpghttp://imageshack.us/a/img600/8600/7251011024.jpg

-Huongduong
10-05-2013, 02:25 PM
http://imageshack.us/a/img546/4390/ray20130307900001.jpghttp://imageshack.us/a/img69/5839/ray079001.jpghttp://imageshack.us/a/img692/8899/ray079002.jpg

-Huongduong
26-05-2013, 03:15 PM
http://img14.imageshack.us/img14/2368/2254705182dce8d3ae3.jpghttp://img40.imageshack.us/img40/1959/2254705182dcee15019.jpghttp://img6.imageshack.us/img6/2597/2254705182dcf18e969.jpg

-Huongduong
26-05-2013, 03:23 PM
http://imageshack.us/a/img827/9211/slimming20130510800001.jpghttp://imageshack.us/a/img29/8341/130426d2q00.jpghttp://imageshack.us/a/img211/9323/130426d8u20.jpg

-Huongduong
26-05-2013, 03:24 PM
http://imageshack.us/a/img809/9819/130426h2m60.jpghttp://imageshack.us/a/img708/2598/130426gt1400.jpg

-Huongduong
24-06-2013, 02:35 PM
http://img707.imageshack.us/img707/383/image20130500001.jpghttp://img59.imageshack.us/img59/2083/image201305001.jpghttp://img585.imageshack.us/img585/2908/image201305002.jpg

-Huongduong
24-06-2013, 02:36 PM
http://img46.imageshack.us/img46/8195/image201305004.jpghttp://img42.imageshack.us/img42/5719/image201305006.jpg